Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc AppGameKit Classic: Easy Game Development trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, The Official AppGameKit Tier 2 Starter's Guide không còn được bán trên Steam.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc AppGameKit Classic: Easy Game Development trên Steam để có thể hoạt động.

 

Về nội dung này

AppGameKit Tier 1 offers an amazing set of powerful commands embedded within a variation of the BASIC programming language. But if you already know C++, there is always going to be the desire to move on to Tier 2 and use C++'s object-oriented features to increase your programming efficiency.

Until now, there hasn’t been much in the way of training material to help you make the transition from Tier 1’s BASIC to Tier 2’s C++. However, finally, we’ve corrected that omission with the release of The Official AppGameKit Tier 2 Starter’s Guide.

This short book will show you how to get started with Tier 2 programming in both Windows (using Visual Studio Community 2015) and Android (using Android Studio).

You’ll find out:

 • How to use the free templates supplied by TheGameCreators to create your first Tier 2 app.
 • How to modify the existing templates
 • How to create more effective templates
 • How to add new classes to a project
 • How to build a static library that can be reused in multiple projects

As usual, the book contains many activities (with solutions) to help you gain practical experience while working through the text

Please note that this book does not attempt to teach C++ or AppGameKit statements.

The guide was written and designed by author Alistair Stewart of Digital Skills. He has many years of experience creating educational material to help anyone learn how to program computers. Alistair created the highly respected "Hands On" books that cover many different languages.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2 or better
  • Bộ xử lý: Intel Celeron / Athlon Sempron or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL 2.0 compatible or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 / Athlon 2 X2 or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 470GTX Titan / ATI Radeon 5850 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mountain Lion 10.8 or better for IDE (10.7 for compiled apps)
  • Bộ xử lý: Intel Celeron or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL 2.0 compatible or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mountain Lion 10.9 or better
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 or better
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: Nvidia / ATI (shader model 4.0+, year 2009) or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 (may work with others)
  • Bộ xử lý: Intel Celeron / Athlon Sempron or better
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Open GL 2.0 compatible or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 (may work with others)
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 / Athlon 2 X2 or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 470GTX Titan / ATI Radeon 5850 or better
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...