Sombrero is a Spaghetti Western party game for 2-4 players. Grab loot, have an all-out gunfight or play one of four unique game modes including Capture the Flag and Banditos. With four Wild West locations, twin stick controls, a cast of over a dozen rough and ready playable characters, and both local and online gameplay, Sombrero offers...
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 

Về trò chơi này

STEP RIGHT UP!
Sombrero is a Spaghetti Western-inspired multiplayer shootout for 2-4 players. Saddle up in four unique game modes, with a cast of rough-and-ready characters ready to battle it out across a variety of treacherous locales in both local and online play. Whether you’re on the side of the law or a no-good cattle rustler, Sombrero offers a unique multiplayer experience.

FEATURES:

It's a Party – Invite your friends over and pull up a couch for a 2-4 player firefight fiesta!

360 Degrees of Mayhem – Fire your weapons in any direction to blast enemy gunslingers out of their boots

Online Multiplayer – Go online to battle gunslingers from around the world.

A Colorful Cast of Characters – Choose from a memorable cast of nearly two dozen playable characters. There’s a little something for everyone!

A Fistful of Powerups – Grab power-ups, from boomerangs to alien plasma launchers, and buck the odds in your favor.

Content Updates – Exciting new Locations, Characters and Power-ups will be moseying out on a regular basis!


GAME MODES:

Deathmatch – Shoot or be shot! May the best man, woman, or tentacle-faced alien win!

Loot – Grab as many bags of money as you can before the time runs out. The outlaw with the most cash wins! Just like real life.

Capture The Flag – Win the Old West one territory at a time. Capture as many flags as you can!

Banditos – "Borrow” the priceless Golden Monkey Idol before anyone else! Hold it the longest and win the round.

Note: All multiplayer modes include fast-paced shootouts. Keep your shooters loaded, pardner!

Check it out in action!
https://www.youtube.com/watch?v=E2r7qQK7pKU&feature=youtu.be

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP2
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GTX 750 Ti or equivalent with 2GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Best played with a 2 stick controller
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 780 or equivalent with 4GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Best played with a 2 stick controller

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...