Help the young cyborg-girl Meta , in her battle against the evil "General Creeper" who kidnap her creator and her sisters! Collect new powers in order to face the advanced levels, in this fun and furious ,...
Đánh giá chung:
Trái chiều (108) - 68% trên 108 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg05, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua METAGAL

 

Playable Gal 01

- Finish the game with GAL.00 will Unlock GAL.01 "Shield GAL" as playable character!
- While unable to access other GAL power GAL.01 still can upgrade with Powerup Item! with her own set of powerup.
- Fight GAL.00 as Enemy!

To start as GAL.01, create a new profile and choose her from Character Select menu.
*Note* Story content will cut off from GAL.01 Mode.

MAC Version

- now available also MAC version

Về trò chơi này

METAGAL is an 2D platformer action game.

You will take the shoes of "Meta" ,a cyborg girl, in her quest to rescue her Creator "Dr Ray" from the hands of "General Creeper", the evil leader of a rogue army!!
Also Metagal's sisters, were kidnapped by Creeper: he turned them in battle cyborgs, in order to use their powers to rule the world!! Meta must face her sisters, free them, and copy their abilities. She must fight for 8 stages of intense action, and prepare herself for the final confrontation against Creeper himself!

[Unique Features]

- Classic jump and shoot style platformer.

- 8 levels with unique environment,detailed design and different gimmick.

- 30 Enemies types not including Boss

- Defeat Gal No.# Boss and use their weapon.

- Collect secret items to power up your character.

- Soft death penalty with "Gear" system allows player to resolve their mistakes with less frustration.

- Controller and Keyboard customize support.

- Finish the game once and play as Boss Characters each come with their own power and upgrade!

*Note* This game support only "XInput controllers" Like Xbox 360 Controller for Example

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: min Windows XP
  • Bộ xử lý: any processor with more than 1ghz (even less)
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: any card
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 19 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any card
  Khuyến nghị:
  • Card âm thanh: any card
  Tối thiểu:
  • HĐH: El capitan
  • Bộ xử lý: any
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: any card
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: any

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...