Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Sentinels of the Multiverse trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
8 Thg06, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Sentinels of the Multiverse trên Steam để có thể chơi.

Mua Sentinels of the Multiverse - Soundtrack (Volume 5)

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT! Kết thúc vào 21 Tháng 10

-80%
$4.99
$0.99
 

Về nội dung này

Listen to the music of the Multiverse wherever you are! Each environment in the Multiverse has its own music that helps set the mood. Each Villain has his or her own theme music they use to rally their troops.

Composed and performed by Jean-Marc Giffin, this soundtrack includes all music created for and appearing in Wrath of the Cosmos and Mini-Pack 3, expansions for the “Sentinels of the Multiverse” video game.

Full track listing:

1. Enclave of the Endlings
2. Dok'Thorath Capital
3. Deadline Destruction
4. Tormented by Voices
5. Join Kaargra Warfang's Bloodsworn
6. The Herald of OblivAeon
7. Tormented by Voices (Heroic Variant)
8. Omnitron IV
9. Let's Make a Wager!
10. The Sentinels of the Multiverse (Main Theme)
11. Sentinels Stand Victorious
12. Guise Gets Up and Does a Funky Dance! [Bonus Track]
13. Sentinels Stand Victorious (Bloodsworn Colosseum Remix) [Bonus Track]

This soundtrack is comprised of 320kbps MP3 files. You must have Sentinels of the Multiverse installed to receive the DLC content.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.