You play as a survivor of the end of the world, creating your own story, controlling a faction of people you choose how you live in the new world and what the rules are. Build up your economy and upgrade your base to draw in more survivors to your community.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (45) - 37% trên 45 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“While I complete development, I want to give people a taste of the game in its current stage aswell as give them a chance to be involved. Helping to improve the game with feedback.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“The aim is to have the game in a polished and content full state by Christmas for a full release.
However that can change if the community decides it needs more features or polishing before a final release.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“More polished, More content, less/if any bugs, new features based on community influence and voting.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The current state of the game is in many ways a public test of features, seeing what works, what doesn't and how that can be improved.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will likely increase to the scale of work and quality the game will gain over the course of the time in early access before its official release.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“I will be taking feedback onboard aswell as bug fixes and other gameplay features I need input on.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

Control a faction of people that survived the world ending events which left most the world scarred and barren.

Features • Resources are scarce and must be used wisely if you want to stay one step ahead of other factions.
  Using Provisions, Building Supplies and Ammo as the currency of the new world.

 • Design your base of operations for your faction and develop it how you want.

 • With random personalities, factions can treat you or eachother differently from game to game.*

 • Customize your units to suit different tasks in your society and become unstoppable.

Story

The world is shaken and ravaged over wars for resources.
Leaving the surviving inhabitants left to pick up the pieces and try to rebuild their world.
Most of the worlds resources are now scattered or gone, so its up to you to find, make or steal some.
More of the story can be found through journal entries, discovered by your units in their explorations.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64 bit
  • Bộ xử lý: Duel Core Intel or AMD processor 2.3GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GT 545 or AMD 5570 card or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Intel HD
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7/8/10 64 bit
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD processor, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 470 GTX or AMD Radeon 6870 HD series card or higher
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 800 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Intel HD

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...