The world’s most addictive tactical strategy & defense game – welcome to Heroes Tactics! You’ll need some brains and tactics to lead your unique team of knights, archers, magicians, riders, flyers, and other types of awesome heroes!
Đánh giá chung:
Trái chiều (204) - 58% trên 204 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Heroes Tactics

Chơi miễn phí
 

Đánh giá

“Heroes Tactics uses hex grids to turn the social RPG into a real game.”
Touch Arcade

“I have to admit, I was pleasantly surprised by Heroes Tactics.”
Gamezebo

“Heroes Tactics…is a uniquely accessible take on tactical battles that anybody can pick up and play in relatively short order without a lengthy tutorial period.”
My Boxed Universe

Về trò chơi này

The world’s most addictive tactical strategy & defense game – welcome to Heroes Tactics! You’ll need some brains and tactics to lead your unique team of knights, archers, magicians, riders, flyers, and other types of awesome heroes! Strategically lead your heroes through an epic adventure as you invade exotic lands of dragons, skeletons, monsters, and citizens of the underworld. Now, begin this epic adventure to wipe out enemies, defeat other players worldwide in LIVE PVP, and rescue Princess Loralyn! GET FREE prizes everyday!


▷If you encounter any difficulties or require support please contact us by tapping the in-game “HELP” button to check out our FAQ and chat with us.

Play Heroes Tactics NOW!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: ATI HD2600 512MB
  • DirectX: Phiên bản 7.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i3 CPU
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT240 1GB
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: ATI HD2600 512MB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.6
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i3 CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT240 1GB
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...