Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Aselia the Eternal -The Spirit of Eternity Sword- trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Aselia the Eternal -The Spirit of Eternity Sword- trên Steam để có thể chơi.

Mua Aselia the Eternal Soundtrack

Mua The Eternity Sword Series + Soundtracks BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Aselia the Eternal -The Spirit of Eternity Sword-, Seinarukana -The Spirit of Eternity Sword 2-, Seinarukana Soundtrack, Aselia the Eternal Soundtrack

-20%
$54.36

Mua Aselia the Eternal + Soundtrack

Bao gồm 2 vật phẩm: Aselia the Eternal -The Spirit of Eternity Sword-, Aselia the Eternal Soundtrack

-20%
$18.38
 

Về nội dung này

The official soundtrack to Aselia the Eternal.

Soundtrack files will be downloaded inside your Aselia game folder.

Tracks:
01 The Spirit
02 Power Politics
03 Harrowring Battle
04 Great Fear
05 Brave Movement
06 Broken the Ethercore
07 Cursed Crisis
08 Dark of Dialogue
09 A Victor
10 Hi! High! Hi!
11 For Your Heart
12 A Gleam of Hope
13 Natural Garden
14 One Love
15 The End of Our Time
16 Lost Days
17 For Your Heart (sedbess ver)
18 The Aselia
19 Eternal Sky
20 Fairy's Act
21 Limit of Heaven -Opening Theme-
22 この大地の果てで (Beyond the Horizon) -Ending Theme-
23 Hallelujah
24 永遠のアセリア (Aselia the Eternal)

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 125 MB chỗ trống khả dụng
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.