Produced exclusively from real recordings of 911 calls, witness trial testimony, and architectural drawings. One Dark Night tells the story of the day teenager Travyon Martin was shot and killed by neighborhood watch volunteer George Zimmerman.
Đánh giá chung:
Trái chiều (110) - 44% trên 110 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi One Dark Night

 

Về trò chơi này

Produced exclusively from real recordings of 911 calls, witness trial testimony and architectural drawings that provide the exact layout of both interiors and exteriors of the condo complex, One Dark Night tells the story of the day teenager Travyon Martin was shot and killed by neighborhood watch volunteer George Zimmerman.

By anchoring the piece in accurate and unassailable elements, the user becomes transported inside a reliable, albeit virtual, version of the story as an eyewitness. One Dark Night breaks new ground on multiple levels, including through audio carefully cleaned by forensic specialists Sourcesound and Primeau Productions, with the latter asserting that the reconstructed audio indicates George Zimmerman cocked his gun just before he gave chase.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz Dual core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 260 or ATI 4850
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or Newer
  • Bộ xử lý: 2.5+ GHz Quad core
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 660 or better, ATI 7950 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...