You - just a soul among millions of other souls, prisonerssarcophagi cubic shape and doomed to eternal torment. Fortunately, your willIt has not yet been broken, and you try to escape from the Underworld.30 IMPOSSIBLE LEVELS - this gloomy ultra-hardcore platformer and bloody platformer in whichYour task is to pass 30 levels and get out.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
25 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“This project was developed on pure enthusiasm, on it we need support for further development”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“10 months, we plan to finish what we planned”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“1. All 30 levels
2. Level editor
3. Finalize the visual part
4. Workshop support
5. The development of the storyline

Generally we have a lot of ideas for this project, here we describe only those that we certainly decided to do”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“9 completed levels, first boss and game basics”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“We plan to gradually raise the price as we ship new content and features, But it will occur only after the complete development of game”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We are ready to listen to any offers to make our product it is better also than balancings”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua 30 IMPOSSIBLE LEVELS

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

At the end of the 29th century, when people were almost omnipotent, from the earth
rose colossal ancient creatures living on Earth hundreds of thousands of years ago.
Deity opened a portal to their measurement once called humanity as "Hell."
The chief god of darkness - Magna Messor called the legions of hell is to destroy humanity forever, but people had to use the orbital weapon is to destroy legions.
With shower Bereaved Magna Messor restore the evil army and then mankind will have no chance to escape ...


You - just a soul among millions of other souls, prisoners
sarcophagi cubic shape and doomed to eternal torment. Fortunately, your will
It has not yet been broken, and you try to escape from the Underworld.

30 IMPOSSIBLE LEVELS - this gloomy ultra-hardcore and bloody platformer in which
Your task is to pass 30 levels and get out. However, do not forget,
Dark gods have awakened and your escape is not in their plans ...

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, VISTA
  • Bộ xử lý: 1.4
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7,Windows 8,Windows 10
  • Bộ xử lý: 1.4
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

6 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...