Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Baldur's Gate: Enhanced Edition trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
6 Thg04, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Baldur's Gate: Enhanced Edition trên Steam để có thể chơi.

Mua Baldur's Gate: Siege of Dragonspear Digital Soundtrack

 

Về nội dung này

Siege of Dragonspear Official Soundtrack

Composer Sam Hulick

Experience twenty-one stirring themes composed by Sam Hulick for Siege of Dragonspear, the thrilling expansion to Baldur's Gate: Enhanced Edition. All music is provided in both MP3 (320kbit) and lossless FLAC format for your listening pleasure. Total Length: 33 min, 48 sec

Track List


01. Shadow of the Shining Lady
02. Darkness and Light (Movie 1)
03. The Hero of Baldur's Gate
04. Baldur's Gate Nightfall
05. Crusaders at Coast Way Crossing
06. Danger in the Wild
07. Here Fell the Lord of Murder
08. The Battle for Bridgefort
09. The Death of Bhaal (Movie 2)
10. The Siege Camp
11. Dark Waters Flow
12. Assault on Dragonspear
13. Descent into Peril
14. Castle Ruins
15. Fighting the Crusade
16. The Wastes of Avernus
17. The Devil's Fury
18. Resisting the Darkness (Movie 3)
19. Grim Deeds to Come (Movie 4)
20. The Saga Returns (Announce Trailer)
21. The Untold Story (Release Trailer)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS:Windows XP, Vista, 7, 8, 10
  • Processor:1 GHZ
  • Memory:512 MB RAM
  • Graphics:OpenGL 2.0 compatible
  • Hard Drive: 257 MB HD space
  • Sound:Windows Compatible
  Minimum:
   Operating System: Mac OS X 10.8 or newerCPU: Dual Core ProcessorMemory: 512 MB RAMGraphics: OpenGL 2.0 compatibleHard Drive: 257 MB HD space
  Minimum:
   Operating System: Ubuntu 12+CPU: Dual Core ProcessorMemory: 512 MB RAMGraphics: OpenGL 2.0 compatibleHard Drive: 257 MB HD space

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...