Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Trái chiều (19) - 68% trên 19 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Maker Series trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc RPG Maker MV trên Steam để có thể hoạt động.

Mua RPG Maker MV - Medieval: Town & Country

 

Về nội dung này

Everything you need is inside to create literally thousands of unique characters including their spritesheets (with over 50 animations supported!), facesets, busts, and paperdolls.

On top of that, there are an absolute ton of tiles included for you to build the world you want to create. Each Medieval pack builds on the others, offering nearly countless combinations of characters and giving an ever-expanding vast library of tiles and other resources to build your dream game.

Each character template and piece of equipment/clothing/etc comes with the resources to create over 50 different spritesheets ranging from walking, running, sleeping, sitting, side-view combat, down poses, idling, and much more – all in 4 and 8 directions! On top of that, each comes with the resources to make busts, paperdolls, and facesets!

Features:
 • 17 Tile sheets for cities, towns, and outdoor environments.
 • Over 120 pre-made buildings to construct towns, markets, and various castle types.
 • 10 animal sets featuring spritesheets (9-12 sheets each), facesets, and Front-View battlers.
 • 9 Parallax images for backgrounds.
 • 6 unique character templates with nearly 140 pieces of clothing, hair styles, equipment, and more to allow you to create literally thousands of unique characters (fully compatible with other templates and clothing/hair/accessories from other Medieval packs).
 • Separated shadows for all characters and animals.
 • BONUS: 4 children characters, each with 24 spritesheets and a faceset.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel Core2 Duo or better
  • Đồ họa: DirectX 9/OpenGL 4.1 capable GPU
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card
  • Ghi chú thêm: 1024 x 768 pixels or higher desktop resolution

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Maker Series

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...