First Person Tennis is the first tennis simulator developed for HTC Vive, Oculus Rift and WMR. Now, you can play on a real tennis court and face professional tennis players. You'll have to show all your technical and tactical skills. The game is designed for gamepad or keyboard too.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (141) - 92% trên 141 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg04, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một bộ thực tế ảo. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Mua First Person Tennis - The Real Tennis Simulator

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (49)

24 Thg05

Update 2.2

Changelog 2.2

Features:
 • Framerate increased by 10%.

Fixed:
 • Ball trail doesn't work during the first serve in multiplayer.
 • AI occasionally runs to wrong position to hit the ball.
 • Wrong position to return the ball in autorun mode.
 • Run to the net doesn't work in multiplayer if teleport mode is selected in singleplayer.

Discord server: https://discord.gg/STaJKGa

If you find new bugs or you have new suggestions please comment here or open a new discussion.

Please write a positive feedback if you like the game.
Thanks.

Mikori Games
2 bình luận Đọc thêm

21 Thg05

1st Online Test Tournament with a prize!

Please join us on Discord for info and registration:
https://discord.gg/STaJKGa

Mikori Games
1 bình luận Đọc thêm

Đánh giá

“If you are looking for a serious VR Tennis game then this is currently the best game out there for it.”
4.25/5 – VR Fitness Insider

Về trò chơi này

First Person Tennis

is the first tennis simulator developed for HTC Vive, Oculus Rift and WMR.

The game runs in no-VR mode too and it's playable with a joypad or keyboard.

Now, you can play on a real tennis court and face professional tennis players.
You'll have to show all your technical and tactical skills. The game is designed for gamepad or keyboard too.

Controls:

Topspin, Backspin, Lob, Volley.
Keep the button pressed for high power but low precision.
Move the target on court to put the ball wherever you want.

VR Controls:

Hold the controller/racket and play tennis.

Features:

 • 13 Tournaments.
 • 7 Different court surfaces: clay, grass, hard, blue-green hard, classic synthetic, indoor hard and indoor synthetic; each with a specific rebound.
 • 4 Camera modes.
 • Training Mode.
 • Full ranking system.
 • Fully customizable 3D male player.
 • 2 Players split screen.

VR Features:

 • Arcade and Simulation mode.
 • Online Multiplayer.
 • Vive Tracker support: Play with your real tennis racket!
 • 3 different ways to run through the court: Teleport, Run in Place, Sliding Run.
 • One handed serve.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10/8/7/Vista/XP
  • Bộ xử lý: 2.66 GHz Intel Core 2 Quad Q8400, 3.0 GHz AMD Phenom II X4 940
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1060 / RADEON RX 580
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10/8/7/Vista/XP
  • Bộ xử lý: 3.5 GHz Intel Core i7 3700, 4.0 GHz AMD FX-8350
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 1080 / RADEON RX VEGA 64
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

25 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...