Candice DeBébé's Incredibly Trick Lifestyle is a saucy, sexy 3D Action RPG about a young woman with a heart, voice and fake tan of gold.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (91) - 87% trên 91 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Candice DeBébé's Incredibly Trick Lifestyle

Mua The Trick and Scandalous Collection

Bao gồm 2 vật phẩm: Candice DeBébé's Incredibly Trick Lifestyle, Candice DeBébé's Scandalous Secrets

-25%
$7.48
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (9)

24 Tháng 3

Read my lipz

Assorted fans of rap,


U may kno that 4 some time I was more than happy 4 my disembodied voicez to infect ur brainz without any onscreen notification. Today that day iz no more - as I hav added lipsyncing support to Candice 1!

My lifestyle now haz even more of a cinematrick element than it haz ever had, so make sure u enjoy my luscious lips moving to and fro.

Much luv,
Candice xxxxxxx
0 bình luận Đọc thêm

7 Tháng 2

Even more updatez!!!

Dearest Hunnerati,

I am xcited 2 announce I hav had a bit of work done, & Im luking even tricker than eva!

U wil find if u load up da latest upd8 4 my game:

* Betta 4k support
* Tricked up voice recordingz
* Graphickal trickx
* More detailed Candice hair courtesy of Shandi's HairVan
* Steam controller support
* Minor bug fixes (lol just kiding there were neva any bugs in Candice xx)

Go on giv it a try it is sensational

With all of my luv,

Candice xxxxxxxxx
3 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Aight? I'm Candice innit (that's me up in the photo, the biggest one as I am well important), and this is an Action RPG all about the incredibly trick lifestyle of me and my m8s!

So basically, I was going 2 get myself a new fake tan one day, when an evil singing sensation named Krystal turns up & startz causing havoc innit?!? Naturally I wasn't having that, and tried 2 stop her. Sadly I failed, and she stole my mate's tanning business.

All was lost. But then I remembered I have magical powers! I can shoot out magical bulletz in every direction, like some sort of human twin stick space ship or something! I used this knowledge to go on an adventure around the world to learn new magical powers, and ended up saving both the world and the tanning business!

I had loads of fun along the way, did a bit of rapping (I am a well good rapper tbh), made new friends and had a few romances as well!!! Basically it was a right laugh, and u can experience it all in my new action rpg!!!!

Love,

Candice Xxxxx

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2
  • Bộ xử lý: 1.5GHz Processor with SSE2 Support
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0b
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual Core Processor with SSE2 Support
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0b
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: 1.5GHz Processor with SSE2 Support
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.11+
  • Bộ xử lý: Dual Core Processor with SSE2 Support
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04
  • Bộ xử lý: 1.5GHz Processor with SSE2 Support
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated Graphics
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 15.10+
  • Bộ xử lý: Dual Core Processor with SSE2 Support
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: Dedicated Graphics
  • Lưu trữ: 1024 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

13 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...