The Cubicle is a short VR experience about your regular everyday job in an office, or is it?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (542) - 86% trên 542 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
5 Thg04, 2016
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Chơi The Cubicle.

Miễn phí
 

Về trò chơi này

Enter the magical world of a regular office with all the wonders of paperwork, files and other office related objects. Learn how to master the work of a real office man. Such as moving objects, sorting files, taking care of your children and other office related pursuits.

Yêu cầu hệ thống

  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1, Windows 8.1, or Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590 / AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce® GTX 970 Ti / AMD Radeon™ R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 240 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Recommended play area is 2.6 x 2.6 but smaller is also possible.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...