Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Mordheim: City of the Damned trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Khá tích cực (12) - 75% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg04, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Warhammer trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Mordheim: City of the Damned trên Steam để có thể chơi.

Mua Mordheim: City of the Damned - Doomweaver

Gói chứa trò chơi này

Mua Mordheim: City of the Damned - HIRED SWORDS DLC BUNDLE 2 – Doomweaver + Wolf-Priest of Ulric

Bao gồm 2 vật phẩm: Mordheim: City of the Damned - Doomweaver, Mordheim: City of the Damned - Wolf-Priest of Ulric

 

Đánh giá

“A solid tactical game centered around survival of the fittest and eking out every advantage”
8/10 – The Escapist

“Great longterm and re-play motivation”
81% – GameStar

“Une réussite”
8/10 – Jeuxvideo com

Về nội dung này

This Hired Sword is a new Hero-type unit that can be recruited to further customize your roster. The Doomweaver is available for the Skaven and the Cult of the Possessed.

Mystics who tap directly into the Winds of Magic, Doomweavers are both powerful and pitiable. Their minds constantly filled with strange visions and the sound of daemons scratching at the barriers of reality, they slowly descend into madness. The energies they harness twist their bodies with subtle mutations. Yet the magic they wield is the stuff of Chaos itself, primal and nigh unstoppable.

The Doomweaver has access to a unique new set of skills and spells:

Active skills

 • Ritual of Scorn: Increases melee Critical Hit chance of allies but reduces Critical Resistance of the caster.
 • Ritual of Suffering: Reduces melee Damage of enemies but deals damage to the caster.
 • Ritual of Defiance: Increases Ranged Resistance of allies but reduces Movement range of the caster.

Passive skills

 • Favoured: Increases the chance to trigger a Tzeentch Curse and only Curses with areas of effect will ever be triggered.
 • Daub of Obscurity: Increases Melee and Ranged Resistance.
 • Daub of Change: Increases the chance to trigger a Tzeentch Curse.
 • Daub of Hatred: Increases Spell Damage.

Magic Spells

 • Warp Accretion: Increases Wyrdstone Resistance. Gathering a Wyrdstone increases Critical Resistance.
 • Idol of Blood: Summons an idol at target area. Allies near the totem cannot use Flee or Disengage, are immune to All Alone, and gain wounds when dealing melee damage.
 • Idol of Change: Summons an idol at target area. Everyone near the totem is purged of Magic effects, gains Magic Resistance, and has their Spellcasting cost changed.
 • Idol of Pestilence: Summons an idol at target area. Enemies near the totem have their primary attributes reduced.
 • Boon of Ruin: Reduces the cost of Counter-Attack and increases Melee Hit Chance. When dealing melee damage, suffer damage.
 • Spiteful Manifestation: Deals damage and reduces Armour Absorption.
 • Idol of Lust: Summons an idol at target area. When receiving damage, allies near the totem gain a buff.
 • Burning Blood: Deals damage and inflicts a debuff that deals damage on the target's next turn.

The Doomweaver can also have access to the “Blood Offering”, “Touch of Palsy”, “Chaos Evolution” and “Chaos Advantage” Warband Skills of the Chaos.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS not supported)
  • Bộ xử lý: AMD/INTEL Dual-Core 2.4 GHz
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: 1024 MB DirectX 9.0c compatible AMD Radeon HD 5850/NVIDIA GeForce GTX 460 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Internet connection required for online gaming and game activation
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS not supported)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
  • Bộ nhớ: 4096 MB RAM
  • Đồ họa: 2048 MB DirectX 9.0c compatible AMD Radeon R9 270/NVIDIA GeForce GTX 670 or higher
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 8 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible
  • Ghi chú thêm: Internet connection required for online gaming and game activation

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Warhammer

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...