Unique logic game with simple controls and addictive gameplay. There is no story, no clutter - everything is simple, minimalistic. Whole game tries to keep you focused on one simple goal, which is solving current puzzle.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Minimal

 

Đánh giá

“Minimal is a fun point and click tile flipping puzzle game”
Tesla Gaming

“Nice and simple, yet challenging enough to keep you hooked”
GamingTaylor

“A mixture of minimalist and difficult puzzles will not let you get bored”
deogreview

Ghi chú cập nhật

Steam Greenlight

Về trò chơi này

Minimal is unique logic game with simple controls and addictive gameplay. There is no story, no clutter - everything is simple, minimalistic. Whole game tries to keep you focused on one simple goal, which is solving current puzzle.

To solve the puzzle, you need to click on a tile to change the colors of its neighboring tiles so that the expected pattern is reached. We have prepared lots of challenging levels, each including a PAR that displays the minimum number of turns necessary to complete the level. While appearing deceptively easy, the gameplay gets progressively harder to ensure the player is challenged at all times.

Minimal is very challenging and it will require a lot of brains to solve all the content. But don't worry, if you get stuck you can always go to other levels and come back later.

Features

 • 250 hand-made levels
 • Simple rules & controls
 • Hours of challenging gameplay

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Đồ họa: Intel integrated graphics
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Lion
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Đồ họa: Intel integrated graphics
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Latest OS X
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT 750M
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu or equivalent
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Đồ họa: Intel integrated graphics
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu or equivalent
  • Bộ xử lý: Intel Core i7
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GT

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...