Deranged Rabbits is a fast-paced platformer game. You are Fluffy the Bunny, and the goal of the game is simple: get the carrot in each level! Do it fast enough, and earn a cabbage to unlock extras. Play alone or with up to three other bunnies. Are you bunny enough?
Đánh giá chung:
Tích cực (10) - 100% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Deranged Rabbits

 

Về trò chơi này

"Fluffy the Bunny is hungry for carrots! Too bad someone hid them in plain sight, only a few jumps away! Can you help Fluffy? The levels might be a bit dangerous, but you wouldn't hurt Fluffy, right?"

Get Deranged!

You take control of Fluffy the Bunny in this fast-paced action platformer. Jump over spikes, dodge sawblades, and get smashed by a wrecking ball - whatever it takes to collect those sweet, delicious carrots!

No tricks or traps - just 75 very deadly levels across five distinct worlds from the green plains of Happy Grasslands to the blazing Lava Inferno. You're going to need those infinite lives.

Game Features:

 • Cabbages: Going fast enough awards you cabbages, which will unlock special modes. Did you enjoy the map that made the screen spin? Make the whole game spin!
 • Leaderboards: Stroke your ego by beating the levels faster than your friends do. Every hundreth of a second counts!
 • Designed for speedruns: Collect all 75 carrots to unlock the daunting Speedrun mode, where you must finish all of the levels in one go, making your mark on the global leaderboard.
 • Local multiplayer: Plug in your controllers and enjoy local multiplayer with up to four players.
 • Bleep bloop: Intense 8-bit inspired soundtrack by EliteFerrex
 • Adorably retro: So many pixels! Graphics reimagined from the ground up by Valery Kim

Are you bunny enough?

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: ~ 1,8 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB Graphics memory
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 3000
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...