Suoh Shirahane, a girl with a mysterious past, will begin her first year of high school at Saint Angraecum Academy. Follow her as she navigates friendships and mysteries at her new school. As love begins to bloom between the budding young women, who will you choose?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (61) - 90% trên 61 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Demo miễn phí

Chơi Flowers -Le volume sur printemps- Demo

 

Ghi chú cập nhật

Changes 8/16/2016

 • Updated font style.
 • Increased text line limit for each screen.
 • Added new elements to the chapter intros..
 • Fixed typos and errors in the script.
 • Updated trial introduction splash text.

Changes 4/29/2016
 • Continued improvements to dialog flow and style.

Changes 3/7/2016
 • Improved dialog scripts
 • Fixed small typo in title monologue image

Changes 2/26/2016
 • Updated dialog scripts
 • Fixed egregious errors in translation
 • Updated images to match new script

First Release 2/24/2016

Về trò chơi này

Story

In the middle of a forest isolated from the rest of the world lies Saint Angraecum Academy, an all-girls school. This is where Suoh Shirahane, a painfully shy girl with a mysterious past, will begin her first year of high school. Follow her as she navigates new friendships within the academy’s special “Amitiė” partner program and attempts to unravel the many mysteries at the academy, including occult rituals and the mysterious disappearance of fellow students, all while trying to pass her classes.

Within the halls of Saint Angraecum Academy, spring warms into summer, as does Suoh's friendships until they too blossom into something much more.

About the Demo

The demo takes place in the middle of chapter two of our story, after Suoh has joined the academy. Still uncomfortable with the newness of everything, she tries her best to make new friends, but her shyness gets the better of her. That is, until she is faced with a mystery that she alone can solve to help her Amitiė partner.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista/7/8/10
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...