Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Unhack 2 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
12 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Unhack 2 trên Steam để có thể chơi.

Mua Unhack 2 - Digital soundtrack

Mua Unhack 1 & 2: Complete Edition BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Unhack, Unhack:Destruction, Unhack - Digital Artbook, Unhack 2, Unhack 2 - Digital soundtrack, Unhack 2 - Digital artbook

-10%
$17.04
 

Về nội dung này

The soundtrack for Unhack 2. After purchasing and downloading the DLC, players will be able to listen to the tracks using Steam's music player.

Composer: Matt Hamm

01. Unhack 2 theme
02. Main menu
03. High stakes (Unhack 1)
04. Mission start
05. Smash Security
06. Generation I AI - Narrated by Miss Debug (Aimee Smith)
07. Unhacker (Unhack 1)
08. Next gen AI
09. Imposter
10. Uneasy
11. Program X
12. Battle
13. First gen AI
14. Generation II AI - Narrated by A² (Skyler Davenport)
15. Truth
16. Retrotek
17. Retrotek (alternate track)
18. Retrotek (unused track)
19. The doctor
20. Generation IV AI - Narrated by Weedy (Xanthe Huynh)
21. Mastermind
22. One last time
23. Finale (Unhack 1)
24. Credits (Unhack 1)

Thank you for supporting Unhack 2!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: NA
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: NA
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: NA
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...