From acclaimed boardgame designer Glenn Drover, a grand strategy game where you take the role of Napoleon Bonaparte and attempt to dominate the entire continent of Europe.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (66) - 74% trên 66 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Victory and Glory: Napoleon

 

Đánh giá

“Slitherine Group needed a strong, smart Napoleonic release. Victory and Glory: Napoleon is that release.”
Rock Paper Shotgun

Về trò chơi này

Victory and Glory: Napoleon is a game of grand strategy and fast-play tactical battles where you take the role of Napoleon Bonaparte and attempt to dominate the entire continent of Europe. You will move armies and navies, fight great battles, recruit new troops, and add new regions to your empire. The AI controls Great Britain and the other allied nations and troops that comprise an ever-changing alliance bent on stopping you!

Can you carve out a European empire that will survive the growing threat from perfidious Albion and her allies? Can you change history and do better than L’Empereur?

Features

 • Re-fight the entire Napoleonic Wars!
 • Strategic Level map of Europe from 1800 – 1818.
 • Dozens of unique unit types (cavalry, infantry, artillery, and generals for each major nation and several minor nations).
 • Almost 100 unique ‘Event Cards’ with artwork by world-renowned Napoleonic Artist: Keith Rocco. Each card gives the player special unit upgrades, advantages in battle, new recruits, historical events, or political actions that can change the alliances or borders of the French Empire.
 • Land and Naval Battles utilizing a fast-play abstracted tactical battle system.
 • More detailed tactical battle system also available for larger battles.
 • Never plays the same way twice. Infinitely re-playable.
 • Solo play against a very challenging AI

Includes six unique scenarios with different starting conditions:

 • 1800: The Second Coalition
 • 1805: The Dash for the Danube
 • 1806: Who’s Next?
 • 1809: The Austrian Phoenix and the Spanish Quagmire
 • 1812: Into Russia
 • 1813: Defending the Empire

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista, 7, 8, 8.1, and 10
  • Bộ xử lý: Windows Vista, 7, 8, 8.1, and 10: 32-bit OS: 2.4 GHz CPU or higher. 2 GB RAM 64-Bit OS: 3 GHz CPU or higher. 4 GB RAM Monitor: 1280 x 800 or 1366 x 768 and higher.
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...