Mesel is inviting you to become the protagonist and the writer of a novel at the same time. Create your own novel with your own decisions.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (53) - 77% trên 53 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Mesel

 

Về trò chơi này

M E S E L


Mesel is inviting you to become the protagonist and the writer of a novel at the same time. Create your own novel with your own decisions.

Key Features :


 • Visions From the Past ;
  The player can write their own adventure and also use the flashback feature to reveal hidden memories from the past to include in their novel.

 • Novel ;

  Every choice the player makes and every revealed mystery is added to the novel. This way success of the novel depends on the style of the player. Depending on their game style, the player can write a novel up to up to a 100 pages.

 • Puzzles ;

  Solve the puzzles waiting for you in the hospital to reveal more of its mysteries.

 • Documents ;

  Mesel takes place in an abandoned hospital. That's why all the notes, records and letters you will find are what the old inhabitants of the hospital had left behind. Moreover, most of the documents you will find are taken from real hospital records.

 • No Combat Included ;

  There is no fighting or shooting in Mesel; meaning you won't have to kill dozens of bots to finish the game. All you need is your intelligence, curiosity and observation ability in order to succeed. All Gölcük Childrens' Hospital wants from you is to be discovered.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Win 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 2.0 Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTS 250
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Win 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 3.33 Ghz
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Geforce GTX 460 SE
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...