Welcome, my Lord, to the cursed kingdom. A land plagued by black magic and creatures that crawl out of the darkness. Once this was a great kingdom. It could be great again. That's all up to you. Enter the world of Royal Heroes - a strategy game set in a world of fantasy and adventure.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (170) - 73% trên 170 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Royal Heroes

Mua Royal Games BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Royal Heroes, Royal Offense, Royal Booty Quest

-20%
$22.37

Mua Elite Games Studio Pack #1 BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Royal Heroes, ConflictCraft, MechDefender, Royal Offense

-15%
$13.56
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (56)

10 Tháng 6

Patch - 1.991

1.991
+ fixed library
+ fixed rare crash at the start when wifi is connected but auth required
+ added zoom in/out on mouse wheel for battles
+ maintenance (amazon dlc)
+ maintenance (blacksmith)
+ maintenance (4k+ screens)
2 bình luận Đọc thêm

18 Tháng 1

PvE is comming!

Hey guys,
one of the reasons why I decided to develop a turn-based game - is to create a multiplayer experience.

Now working on boss-raids:


Should be available soon.

PS Another thing - looking for someone, who can help me with 'Goblin Slayer'.
1 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

Welcome, my Lord, to the cursed kingdom. A land plagued by black magic and creatures that crawl out of the darkness. Once this was a great kingdom. It could be great again. That's all up to you. Enter the world of Royal Heroes - a strategy game set in a world of fantasy and adventure.
Hire an army of legendary heroes and battle vast waves of monsters. Destroy your enemies on the battlefield. Purge all evil from your land. Construct your castle. Craft weapons. Spend your loot wisely. Rule your kingdom.

This is Royal Heroes. Welcome to your kingdom, and good luck. You'll need it.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, or XP Service Pack 3
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 or higher
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.7 or later
  • Bộ xử lý: Intel
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 or higher
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...