Sudoku Quest is the game for truly Sudoku lovers. You’ll be challenged to test your skills in Adventure mode with constantly increasing board difficulty. Various Sudoku types and sizes are provided to diversify your adventure experience.
Đánh giá chung:
Trái chiều (21) - 61% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Sudoku Quest

 

Về trò chơi này

Sudoku Quest is the game for truly Sudoku lovers. You’ll be challenged to test your skills in Adventure mode with constantly increasing board difficulty. Various Sudoku types and sizes are provided to diversify your adventure experience. In case you want to practice in solving certain Sudoku you can play Custom mode.

Features
 • Health is limited. From the start you’ll have certain amount of health that cannot be replenished. Make your moves carefully.
 • Power-ups can help in your progress but they’ll reduce the reward.
 • Each Sudoku is generated on the fly and always uniquely solvable, thus you won’t encounter the same board twice.
 • Leaderboards for Adventure mode as well as for Custom mode will give you the chance to compete against other players and prove that you’re the true Sudoku master.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...