Solve many tile sets, quests and adventures to get your prizes and collections. Help the elves to survive on the lost island.
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (27) - 77% trên 27 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (4,098) - 92% trên 4,098 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg03, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Lost Lands: Mahjong

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Play a classic mahjong solitaire game and help the elven people.

Set out on a journey of epic proportions with the Lost Lands: Mahjong game! It's not just a solitaire game with levels to beat - it's an adventure with many characters, an overarching plot and a huge world to explore.
Solve many tile sets, quests and adventures to get your prizes and collections. Help the elves to survive on the lost island.

You're about to see:
• Hundreds of tile-sets
• High-quality backgrounds and tiles
• More than 200 interesting quests
• Various puzzles and mini-games
• Many collection and achievements
• Dangerous creatures and fairy tale characters
• Regular free updates!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP/Vista/7/8/10
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz (INTEL ONLY)
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB VRAM
  • Lưu trữ: 260 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...