Color Chemistry is an abstract color mixing puzzle game. The mechanics of the game is based on the modern theory of color.
Đánh giá chung:
Trái chiều (10) - 40% trên 10 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Color Chemistry

 

Về trò chơi này

Color Chemistry is an abstract color mixing puzzle game.

The game includes 42 colorful brain teasing puzzles!

The mechanics of the game is based on the modern theory of color. Additive and subtractive color combinations are used.

Your task is to solve a puzzle in optimal number of steps.

KEY FEATURES

 • Unique puzzle game mechanics
 • Peaceful puzzling atmosphere
 • 42 puzzles
 • 22 Steam Achievements
 • Trading cards
 • Color randomness of puzzle pieces
 • The game is for everyone - there is no age restriction content

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128Mb
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...