Create a sprawling industrial city. Compete with the other Great Houses of Titan for resources, territory, and power. Do battle with ships, technology, influence, or the sheer productive power of your factories. Stake your claim to the Industries of Titan in this innovative sim/strategy game!
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Ra mắt vào: 2019

 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (2)

5 Tháng 9

Industries of Titan Combat Gameplay Trailer

I hope you paid your War Bond! Check out this brand new Industries of Titan combat teaser trailer!

https://www.youtube.com/watch?v=wxUbeSjpc38
16 bình luận Đọc thêm

23 Tháng 7

You're invited to the Brace Yourself FOR PAX Party at PAX West 2018!We are incredibly excited to announce the "Brace Yourself... FOR PAX" party on Thursday, August 30 @ The Showbox, hosted by Elspeth Eastman!

This FREE 21+ event features live performances by KERO KERO BONITO, Danny Baranowsky (FIRST live performance) & FamilyJules, Chipzel, and Super Square, with DJ sets by A_Rival.

We'll also have exclusive giveaways and two new Brace Yourself Games TRAILER PREMIERES!

Also be sure to drop by our PAX booth where INDUSTRIES OF TITAN will be playable for the very first time!

Register for FREE General Admission here.

For more information, please visit: http://braceyourselfgames.com/pax/
10 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này


Industries of Titan is an industrial city building sim/strategy game, set on Saturn's moon Titan. Create a sprawling industrial city, design powerful factories, and compete with other Great Houses to stake your claim to the Industries of Titan!

Key features:

  • Design your city and grow it from just a few small buildings into a massive metropolis!
  • Set up production lines inside your factories to turn raw resources into ever more powerful devices and buildings
  • Balance the needs of your workers, your factories, and your buildings to produce a powerful, efficient economy
  • Design the interiors of your battleships by strategically placing weapons, shields, thrusters, and more, to reduce weak points and maximize fighting capability
  • Overcome your enemies via tactical battleship combat, technological superiority, political influence, or the sheer productive power of your factories
  • Gameplay is "real-time with pause" -- play at your preferred pace!
  • Created by the team that brought you Crypt of the NecroDancer, with art by Sir Carma and Nick Gunn, music by Danny Baranowsky, and audio by Power Up Audio.

Add Industries of Titan to your wishlist to be notified when it launches!
Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.