How to play a game that doesn't want to be played? Calendula is an experimental meta game about trying to play a game. Use your logic to thrive against conventions and get surrounded by a dark atmosphere.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (298) - 76% trên 298 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua CALENDULA

 

Đánh giá

“If you ask me, the scariest things are the ones that feel a little too real. Meta as fuck? You betcha.”
Kotaku

“Its computery chills looks pretty dang swish. Interesting, that, innit?”
Rock Paper Shotgun

“Like a haunted house where the doors and hallways shift around you, Calendula is a slippery thing to inhabit.”
Offworld

Về trò chơi này

What is Calendula?

Calendula is an experience. Calendula is a mystery. Calendula is a glass full of blood. Calendula is an experiment. Calendula is an atmospheric game. Calendula is a flower. Calendula is your deepest secret...

About Calendula

 • Calendula begins as a usual game... until it is not anymore.
 • The player's goal will be to unveil the mystery behind an apparently broken game, but it won't be easy.
 • Calendula's mechanics are entirely focused on the struggle of trying to start a game, exploring the limits of the 4th wall and breaking with conventions.
 • Calendula's aesthetics follows an increasing obscure atmosphere, plunging the player into a disturbing, thrilling experience.
 • The narrative is built within a labyrinth of metaphors and abstractions, ready to be unraveled.
 • Unlike other games, the player will feel as if things didn't work the way they should, similar to Twin Peaks' Red Room (David Lynch).
 • The player's journey goes from simple to complex, from bright to somber, from real to dreamlike.
 • To follow Calendula's path, the player will have to use his wit and think outside the box. In this case, a tiny oppressive box.

  Please, remember this: It is not your fault.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Card with at least 512 MB VRAM and Shader Model 3.0 or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow Leopard 10.6.8 or later
  • Bộ xử lý: Intel Core Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Card with at least 512 MB VRAM and Shader Model 3.0 or higher
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...