Adventure Lamp is a bouncy puzzle platformer about hat physics. Lose your hat over and over as you solve puzzles, smash slimes, and hop your way out of a dangerous cave. Featuring an original soundtrack from the composers behind Crashlands.
Đánh giá chung:
9 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Adventure Lamp

 

Về trò chơi này

A cave-in has separated Simon, the highly prepared archaeologist, from his equipment. With nothing but a head lamp and his wits, Simon would very much like to stay alive long enough to return his notes to The Academy for study.

He must get creative with his hat as he discovers hostile creatures, ancient locks, and hints of a terrible monster lurking in the depths. After such a treacherous journey, a promotion wouldn't hurt either.

 • Over 150 challenging levels
 • Classic platforming with a novel approach to headgear
 • Story-centric level design
 • Unlockable secrets
 • Many, many ways to lose your hat

Accessibility Features
 • Remappable keys
 • Sensitivity settings
 • Audio not required
 • Adjustable game speed
 • Can be played with only the mouse
 • Turn on/off screenshake
 • Turn on/off particles, vegetation, and non-essential elements

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7/8/10
  • Bộ xử lý: 1.8 GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OSX 10.10.2
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz Intel
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Lưu trữ: 250 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

9 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...