Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Cinderella Escape! R12 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Cinderella Escape! R12 trên Steam để có thể chơi.

Mua Theme Song OST - Cinderella feat. Meilun

 

Về nội dung này

Cinderella Escape! Theme Song - Cinderella feat. Meilun
The melody was well made by LeeTingChou who ever made Official Demo Song for a famous virtual singer, 夏語遙(Xia Yu Yao), in Taiwan. Furthermore, thanks to Meilun. Her amazing voice extremely fits this song and does reach the Cinderella's deepest heart and soul. Finally, we're proud to bring this song to you, a requiem for Cinderella - Cinderella feat. Meilun.

Music Composer


Leetingchou
e490tx@gmail.com

Singer


Meilun
https://www.facebook.com/adenmeilun

Lyrics


Mosigres Tasoda Ne-squat
Permer Dishipent Ei Ei Depresonai
Onrias Mait Phai Tach
Dephorse Hao So Ai
Sodiro Airen Lesophino
Grens
Wai Crai Wei
Nori Shadosi Gost Naravigri
Teo Ai Phew Intu Verbis Ophimors

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

DLC này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Nội dung gợi dục hoặc khiêu gợi, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 6 MB chỗ trống khả dụng
    Tối thiểu:
    • Lưu trữ: 6 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...