Our Love Will Grow is a farming game in the style of Harvest Moon with a different party to attend each week. Grow your farm, uncover secrets, and attract girls by presenting them with food and jewellery you make yourself.
Đánh giá chung:
Trái chiều (109) - 69% trên 109 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Our Love Will Grow

 

Về trò chơi này

Our Love Will Grow is a farming game in the style of Harvest Moon with a different party to attend each week. Grow your farm, uncover secrets, and attract girls by presenting them with food and jewellery you make yourself.

He didn't need a fancy job or a woman who wanted to change him. The money he got back from the ring would be enough to start his new life. And this time, nothing was going to hold him back.

Features:

* Grow and harvest crops
* Cook food in your kitchen
* Mingle with townsfolk at parties
* Give gifts to women and get married
* Catch fish and oversee worker crabs
* Raise animals in your barn
* Collect materials for upgrades
* Uncover sacred items

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 (32-bit/64-bit)
  • Bộ xử lý: PC with 800MHz Intel® Pentium® III equivalent or higher processor
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 1024 x 768 pixels or higher desktop resolution
  • Lưu trữ: 114 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound-compatible sound card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...