Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Cally's Caves 3 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg12, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Cally's Caves 3 trên Steam để có thể chơi.

Mua Cally's Caves 3 - OST

Mua Cally's Caves Definitive Collection BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Cally's Caves 3, Cally's Caves 3 - OST, Cally's Trials, Cally's Trials - OST

-10%
-32%
$19.96
$13.55
 

Về nội dung này

Did you have fun listening to the music in Cally's Caves 3? Now you can enjoy the 33-song soundtrack for Cally's Caves 3, for dirt cheap! The songs come in 320 kbps MP3 Files and can be found in the Cally's Caves 3 install folder on your PC.

Tracklist:

1) Mayfeather Fields (2:50)
2) More Time to Reflect (1:05)
3) Title Theme (2:34)
4) Rupert's Store Theme (2:06)
5) Something Dark (1:47)
6) Herbert Stinger (0:30)
7) Deranged Direwolf Theme (2:43)
8) Rupert Theme (1:59)
9) Prelude (1:42)
10) House of Carls (2:13)
11) Lloyd's Theme (2:23)
12) Late Night (2:53)
13) Bonus Theme (1:13)
14) Queen Shelly (1:19)
15) Carls Theme (2:34)
16) Time to Reflect (1:08)
17) Eagles Peak (2:12)
18) That Day (1:04)
19) Beras Theme (2:46)
20) Lost Village (2:04)
21) Buzz Tarantula (2:05)
22) Forgotten Forest (2:01)
23) Descent (0:50)
24) Herberts Lab (3:56)
25) Last Time to Reflect (1:56)
26) Forgotten Forest 2 (1:12)
27) Callys Theme (3:18)
28) Finale (3:08)
29) End Credits Theme (1:49)
30) Greenlight Trailer Theme (1:05)
31) Transformed (1:50)
32) Forgotten Forest Melody (2:19)
33) Bonus Theme 2 (1:50)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 1 MB RAM
  • Đồ họa: none
  • Card âm thanh: Any
  • Ghi chú thêm: This is a Soundtrack of 320 kbps MP3 files
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 1 MB RAM
  • Đồ họa: none
  • Ghi chú thêm: This is a Soundtrack of 320 kbps MP3 files

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...