Turn based tactical and strategic naval combat. Atlantic Fleet puts you in command of the Allies or Kriegsmarine (German Navy) in the longest military campaign of WWII, The Battle of the Atlantic.Take command of surface ships, submarines as well as carrier and land based aircraft in the deadly struggle for control of Atlantic shipping...
Đánh giá chung:
Rất tích cực (670) - 84% trên 670 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Atlantic Fleet

 

Đánh giá

“This is one of those rare, genre-defining games that re-sets the standard for games development everywhere.”
5 / 5 – CombatAce

“This game has depth and immersion that a lot of PC sim and strategy titles could learn from.”
9 / 10 – SimHQ

“Atlantic Fleet is probably the game of the year.”
5 / 5 – Pocket Tactics

Về trò chơi này

Turn based tactical and strategic naval combat. Atlantic Fleet puts you in command of the Allies or Kriegsmarine (German Navy) in the longest military campaign of WWII, The Battle of the Atlantic.

 • Take command of surface ships, submarines as well as carrier and land based aircraft in the deadly struggle for control of Atlantic shipping lanes.
 • Protect convoys as the Allies or go on the offensive with deadly submarine wolf packs and surface raiders of the German Navy.
 • Play through 30 historical Single Missions or make your own with the Custom Battle editor.
 • Take on 50 mission campaigns for each navy and build your own fleet.
 • Recreate the challenges of the Battle of the Atlantic as you play a Dynamic Campaign with limited resources, historical units, actual convoy routes and real world-based weather.

Features:
 • No Advertising. No Pay-to-Progress. One Price = full Game
 • A unique blend of deep strategic planning combined with quick tactical decisions
 • Play as the Allies or Kriegsmarine (German navy)
 • Up to 10 versus 10 ships in combat
 • 3 Game Modes:
  1) Single Battle Editor along with 30 Historical Missions for standalone combat
  2) Campaigns of 50 missions per faction
  3) Full Dynamic Campaign from 1939 to 1945
 • Sink ships with realistic buoyancy physics, not with hit-point bars!
 • Target specific ship subsystems to sink or cripple the enemy
 • 62 historical ship classes representing over 630 ships and 450 submarines
 • 13 aircraft
 • Submarine warfare, wolf packs and convoys
 • Carrier operations and land-based air strikes

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: XP
  • Bộ xử lý: Intel Atom
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 7
  • Bộ xử lý: Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Version 10.6.3
  • Bộ xử lý: 1.6GHz (Dual Core) Intel CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3 Capable Graphics Card
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Version 10.6.3
  • Bộ xử lý: 2.2GHz (Quad Core) Intel CPU
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Shader Model 3 Capable Graphics Card
  • Lưu trữ: 400 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:
Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...