It’s 11pm and the last house on your route. The windows are boarded up, the yard is overgrown, but the lights are on and the front door is open… strange place to deliver a pizza. You’re getting soaked from the rain, so you hesitantly step inside the house. You shouldn’t have done that.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (23) - 91% trên 23 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,040) - 80% trên 1,040 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg12, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Emily Wants To Play

Mua Emily Wants to Play 2 Scary Horror Pack

Bao gồm 2 vật phẩm: Emily Wants To Play, Emily Wants to Play Too

-20%
$10.38
 

Về trò chơi này

It’s 11pm, and you are at the last house on your route. The lights are on, and the front door is opened. But, the windows are all boarded up and the grass is overgrown. It seems like a strange place to deliver a pizza, but at least, it looks like someone is home.

You run to the front door since it’s storming pretty bad.

“Hello!? Your pizza's here!" You announce. No one answers. There's an eerie silence.

You are getting soaked from the rain, so you hesitantly step inside the door and look around. The front door suddenly closes behind you.

You just wanted to finish this last delivery and head home for the night. Now you must figure out how to get out of this stupid creepy house.

Freely roam the house and try to figure out what is going on. Three dolls and a strange girl named Emily will also start roaming the house as the hours toll by. Stay away from them, but if you do end up in a room with one, figure out how to stay alive.

This may be your last pizza delivery.


===========================

Main Objective:
Stay alive through the night and get out of the house.

-no blood or gore
-play the game how you want, sit still or run around like crazy
-turn the lights off or on ;)

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 - 32 bit
  • Bộ xử lý: Intel i5 or AMD equivalent (AMD FX 8500+ Series)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB Video RAM - will work with less, but wouldn't look too good.
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 - 64 bit
  • Bộ xử lý: Intel i7 or AMD equivalent (AMD FX 9500+ Series)
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: 4GB Video RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.9.x
  • Bộ xử lý: Intel i5 or equivalent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: 10.10.x
  • Bộ xử lý: Intel i7 or equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

42 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...