Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc X Rebirth trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Rất tích cực (79) - 92% trên 79 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg02, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc X Rebirth trên Steam để có thể chơi.

Mua X Rebirth: Home of Light

Gói chứa trò chơi này

Mua X Rebirth Collector's Edition Upgrade

This Collector's Edition of X Rebirth includes the following items: The Teladi Outpost, Home of Light, Soundtrack Volume 1, Exclusive: Soundtrack Volume 2, Optional download: X - The Space Opera - Per Musica ad Albion, Bonus download with artworks and X encyclopedia

Mua X Rebirth Complete

Bao gồm 3 vật phẩm: X Rebirth, X Rebirth: Home of Light, X Rebirth: The Teladi Outpost

Mua Egosoft Collection

Bao gồm 9 vật phẩm: X Rebirth, X Rebirth: Home of Light, X Rebirth: The Teladi Outpost, X2: The Threat, X3: Albion Prelude, X3: Reunion, X3: Terran Conflict, X: Beyond the Frontier, X: Tension

 

Về nội dung này

Home of Light is the second expansion for X Rebirth, with new regions to explore and challenges to overcome. Along with the 4.0 update, the experience reaches a whole new level where the opportunities to TRADE, FIGHT, BUILD, and THINK have never been bigger.

 • A Larger Universe: Set a course through the Jump Gates to three whole new systems.
  • Home of Light: The fabled system, complete with a massive economy to profit from.
  • Toride: The universe has never been as hostile, nor had so much to explore, as in the Toride system. Be aware and be warned!
  • Cold Star: A source of resources in massive quantities, combined with dangerous regions and other secrets.
 • Build Warehouse Stations: Construct specialised warehouse stations to stock up on large amounts of any wares. Set it up as your own trading station or use it as a storage depot. Take control of the market!
 • New game starts: Jump straight into trading with two capable freighters in the middle of the rich Home of Light system or take on the role of Verge Explorer, with a well-equipped ship and a versatile crew.
 • New missions: Experience new missions to be found in the new systems, putting you right in the thick of the action and taking advantage of the new X Rebirth 4.0 Bulletin Board System.
 • More Challenging Enemies: The ever-threatening Xenon are even stronger than before, and you may also encounter an old and forgotten enemy.

Take on the X Universe with new weapons and missiles, and hunt around for new hidden treasures in X Rebirth's biggest expansion yet!

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Đang tải nhận xét...