Investigate murders, search for clues and talk to your classmates to prepare for trial. There, you'll engage in deadly wordplay, going back and forth with suspects. Dissect their statements and fire their words back at them to expose their lies! There's only one way to survive—pull the trigger.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (132) - 93% trên 132 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (6,752) - 96% trên 6,752 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg02, 2016
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Danganronpa-Official trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Mua Danganronpa 1/2/V3 BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair, Danganronpa V3: Killing Harmony

-25%
$59.97

Mua Danganronpa 1 + 2 BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair

-10%
$35.98

Mua Absolute Despair Collection BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Danganronpa: Trigger Happy Havoc, Danganronpa 2: Goodbye Despair, Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls

-10%
$62.97
 

Đánh giá

“A memorable, stylish and effortlessly cool experience.”
US Gamer

“It weaves gripping gameplay and storytelling with an off-beat cast in a way that's absolutely to die for.”
Polygon

“A compelling and thrilling visual novel with great writing and characterization.”
Play Magazine

Về trò chơi này

Hope's Peak Academy is home to Japan's best and brightest high school students—the beacons of hope for the future. But that hope suddenly dies when Makoto Naegi and his classmates find themselves imprisoned in the school, cut off from the outside world and subject to the whims of a strange, murderous little bear named Monokuma. He pits the students against each other, promising freedom to anyone who can murder a fellow classmate and get away with it.
It's up to you to find out who Monokuma really is, and why you've been taken from the world you once knew. But be careful what you wish for—sometimes there’s nothing more deadly than the truth...

Key Features
 • Daily Life, Deadly Life: Trapped in a school-turned-prison, students are murdering each other one by one. You’ll have to investigate each incident, search for clues, and talk to your classmates to try and get to the bottom of each brutal case!

 • Mock Trial: The nefarious Monokuma serves as judge, jury, and executioner as you engage in deadly wordplay, going back and forth with suspects, dissecting their statements and firing their words back at them to expose their lies!

 • Popularity Contest: Sway classmates to your side in each investigation, squeezing information from them to figure out who did it. And when you do, turn up the heat in a variety of timing and reflex-based game systems to uncover the truth and save your skin!

 • Steam Features: Supports Steam Achievements, Steam Cloud and Steam Trading Cards.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 or DirectX 9.0c compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-3470 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 or DirectX 9.0c compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS 10.7+
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS 10.7+
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-3470 or better
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or later
  • Bộ xử lý: 2.8 GHz Intel Core 2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04 or later
  • Bộ xử lý: Intel(R) Core(TM) i5-3470 or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 compatible GPU with at least 1GB of VRAM
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Danganronpa-Official

Thẩm định viên nói gì

263 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...