Professor Hunt embarks on an adventure journey from London to Lapland and Madagascar, in search of mysterious ancient board games.
Đánh giá chung:
8 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
16 Thg03, 2006
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua AGON - The Mysterious Codex (Trilogy)

 

Đánh giá

“Intriguing storyline, great music and voices, delightful cutscenes, well-integrated puzzles, and lots of great little extra touches.”
Adventure Gamers

“Professor Hunt's character is one of the strengths of AGON - after a brief time in his company you understand his intellectual zeal, and you sens his magnetic personality.”
GameBoomers

Về trò chơi này

AGON - The Mysterious Codex is a trilogy featuring the first three episodes of the AGON series: The London Scene, Adventures in Lapland and Pirates of Madagascar. The story begins in 1903. Professor Samuel Hunt, a historian of the British Museum receives an anonymous message and a page torn from an old codex. Mysterious forces challenge him to explore hidden places of the world and find the last masters of long-forgotten ancient games.Professor Hunt searches the darkest corners of the Museum for clues and embarks on his journey tothe snowfields of Lapland and the jungles of Madagascar in search of cursed relics known as the“AGON”.

Key Features

 • Intriguing plot from an award-winning story-teller
 • Story-driven puzzles
 • Exploration and travel to exotic places
 • Engaging characters and excellent voice acting
 • Rich atmospheric sound, authentic music
 • Historically correct, gorgeous graphics
 • Re-playable ancient board games
 • Suitable for all from 10 to 80++
 • Runs on older technology

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 98/2000/XP/7/8/10
  • Bộ xử lý: 800MHz Pentium 3
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: 32MB 3D Video Card
  • DirectX: Phiên bản 8.0
  • Lưu trữ: 850 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible Sound Card

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...