Alcohol, Cigars and Explosions. Clumsy Moose Season is a funny game that allows you to draw entire maps with your friends.
Đánh giá chung:
Trái chiều (31) - 48% trên 31 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
13 Thg11, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Clumsy Moose Season

 

Về trò chơi nàyClumsy Moose Season is a funny and silly game that allows you to draw entire maps with your friends. You play as a stupid moose living among the islands inhabited by several angry rangers. It's moose season but nobody realize it due to their low IQ.

You want a motorcycle? Kill zombies? Build houses? Ride a dinosaur? Hunt weird animals? Do pajama party? Do amazing bike tricks? Craft tools and vehicles? Go into space or burn in hell? This game is for you and the only limit is your imagination!


USEFULL COMMANDS (Type in chat):

Free crafting stuff: /stuff
Go to jail: /jail /unjail
Kill yourself: /suicide
Teleport to another player: /teleport [playername]
Teleport to a custom point: /setmarker /marker


CUSTOM SKIN

Login to your account at http://clumsymooseseason.com to upload your custom moose skin.

40 - RANGER
37 - DANOLD TROOP
34 - DEADPOULE
32 - I DONT CARE GUY
29 - FARM KID
28 - FARM MAN
24 - MUSICIAN
19 - MR.BIN
23 - THE PROSTITUTE
18 - THE VIRGIN
17 - BABY JOHN MOOSE
16 - ZOMBIE
15 - LEENK
14 - CAVE GURL
13 - THE SUMO
11 - STRANGE DOC
10 - BUSINESS CHICK
09 - OLD MAN

WARNING: This game contains cartoon violence and adult humor.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8 or 10
  • Bộ xử lý: 2 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8 or 10 64 bits
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB graphics
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: 2 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB graphics
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.9+
  • Bộ xử lý: 2.4 GHz or faster processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: 2GB graphics
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 550 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...