Cửa hàng điểm Tin tức Labs
Fruit Golf is the wacky mini golf game where you hit a wide variety of succulent fruit into absurd situations. Play with up to four people in the same room using your smartphones or tablets.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Summer 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.

Sắp ra mắt

Vật phẩm này chưa ra mắt

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Fruit Golf lets you wield the HTC Vive controllers as a club allowing you to swing your club just like you would in real life. If you have ever hit something with a stick, you can play Fruit Golf. Knock fruit around a variety of courses, like a farm house in the middle of an alien invasion, a kitchen just in time for a smoothie, and a graveyard ready for some compost. Fruit Golf allows four players to use one headset to play locally. Taking turns in the headset, connect iOS and Android devices to rain terror down on the player currently golfing by dropping obstacles and other hazards in their way. Make sure to work together to maximise the damage! Seamlessly add or drop players after each hole so there’s no need to play all the holes if you don’t want to. Join the premiere local VR experience and try not to make the fruit too sad.

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7+
    • Bộ nhớ: 8 GB RAM
    • Đồ họa: GTX 970
    • DirectX: Phiên bản 11
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.