U-Boats is a submarine shooter that pits you in exciting top-down naval battles as you combine submersible stealth with action gameplay.
Đánh giá chung:
Trái chiều (12) - 50% trên 12 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua U-Boats

 

Về trò chơi này

U-Boats is a submarine shooter that pits you in exciting top-down naval battles. You will need to combine submersible stealth with action gameplay in order to complete all your missions, unlock new submarines and tip the balance of war.

Explore these heavily patrolled waters in an open world map which allows you to approach each mission as you better see fit, but be careful, your fuel and supplies are limited, so be sure to loot your enemies.

Welcome aboard, Captain.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.7 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Radeon HD5450, 256 MB
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...