Japan’s megahit dungeon simulation game is now in English and available globally. Manage your own dungeon and micro-manage your zombies, monsters, minions and traps. Think strategically to summon your forces, level them up and defend against endless invaders and boss units.
Đánh giá chung:
Trái chiều (53) - 58% trên 53 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
16 Thg10, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dungeon Manager ZV

Mua Dungeon Manager Ultimate Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Dungeon Manager ZV, Dungeon Manager ZV 2, Dungeon Manager ZV 2 - Expansion Pack, Dungeon Manager ZV: Resurrection

-35%
$21.41

Mua StudioGIW Complete Collection BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: Dungeon Manager ZV, Avaris 2, Dungeon Manager ZV 2, Dungeon Manager ZV 2 - Expansion Pack, Dungeon Manager ZV: Resurrection, ALVAROK

-35%
$28.54
 

Về trò chơi này

Take a break from breaking into yet another dungeon and instead build your own and let your imagination run wild. Japanese megahit ZombieVital, named 2004’s best online software by Vector magazine, returns in its most authentic form. This classic text-based dungeon management simulation is now in English and for the first time will be released outside of Japan.
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/041229/n0412291.html

Game features include:

 • Text-Based Gameplay - easy access to the important stats, room strength, minion, trap hit points and invader details in a single screen.
 • You can build your own labyrinth of 16 stories (144 areas) maximum.
 • Summon various zombies, dragons and demons and build traps.
 • Up to 144 areas in 16 floors for you to populate with minions and traps.
 • Randomized Gameplay, featuring over 20 different enemy types.
 • Upgrade your dungeon with rare items for stat boosts.
 • Resource Management: kill and use enemies' own bones and magic force against them by purchasing traps, minions and even reviving your destroyed minions back to life.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
  • Bộ xử lý: 1Ghz 
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 20 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX-compatible sound

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồ



Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...