Euclidean; a game of geometric horror; a slow descent into the dark, into madness, futility, and despair, where Things greater than you watch and wait and dream. Struggle for every second of life you have left… Even knowing you’re better off dead.
Đánh giá chung:
Trái chiều (164) - 68% trên 164 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg9, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Hỗ trợ VR

Mua Euclidean

Mua AAD Productions Pack BỘ (?)

Bao gồm 6 vật phẩm: FRONTIERS, Euclidean, The Next World, Felt Tip Circus, The Next World Soundtrack, The Next World: Planetary Exploration

-20%
$39.14
 

Đánh giá

“Ever have that nightmare where you’re falling endlessly through a surreal world of geometric shapes, nightmarish sounds and threatening shadows? Well that pretty much describes Euclidean.”
The Rift Arcade

“Euclidean is a very unique and strange thing. The creatures are all built from rudimentary geometric shapes, but there are pulsations and twitches to each of them that not only give them life, but make them downright unsettling.”
Gamewatcher

Về trò chơi này

Behind our comfortable, familiar dimensions, beyond the timeless depths of space, there is a Place that mankind was not meant to know. A Place hostile to all life. We do not belong there. We cannot survive there. At least, not for long…

Euclidean; a game of geometric horror; a slow descent into the dark, into madness, futility, and despair, where Things greater than you watch and wait and dream. Struggle for every second of life you have left… Even knowing you’re better off dead.

 • An endless faller through tense otherworldly environments
 • Three difficulty levels: HARD, NIGHTMARISH and IMPOSSIBLE
 • 9 distinct stages of hand-crafted terror
 • Terrifying VR support
 • Binaural 3d audio by 3Deception®
 • Haunting ambient soundtrack
 • No zombies

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 2 GHZ
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: SM 3.0 capable
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: For VR Mode: NVIDIA GeForce GTX 560 (or equivalent) and Oculus Rift DK2 headset - 0.8 runtime required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 3770k (or equivalent)
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (or equivalent)
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: For VR Mode: Oculus Rift DK2 / Crescent Bay / Vive headset - 0.8 runtime required

Thẩm định viên nói gì

20 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...