Habitus is a light-hearted fun survival platform game, play as Oog Oog the prehistoric hunter and gatherer.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
29 Thg01, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Habitus

 

Về trò chơi này

Play as the prehistoric hunter named Oog Oog, throw your spear, pick it up and throw it again

 • Full gamepad support for xbox one/360 with key/button remapping
 • procedurally generated terrain
 • 2 player local CO-OP
 • Fast exploration and hunting

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8.1/ 10
  • Bộ xử lý: Intel i5+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 600 Series or Higher
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.7+
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS 10.10
  • Bộ xử lý: Intel i5+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 600 Series or Higher
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: 2 GHz Dual Core
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB NVidia or ATI Graphics Card
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Intel i5+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia Geforce 600 Series or Higher
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...