An original puzzle/adventure game inspired by the writings of Franz Kafka.
Đánh giá chung:
Trái chiều (231) - 60% trên 231 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
6 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Franz Kafka Videogame

 

Đánh giá

“A very promising puzzle adventure...”
Rock, Paper, Shotgun

“The subtle hints, witty puzzles and peculiar visual style grant full authority to say The Franz Kafka Videogame is a worthy way to honor the memory of the brilliant writer”
80 – Riot Pixels

Về trò chơi này

The Franz Kafka Videogame is an original puzzle/adventure game inspired by the writings of Franz Kafka.

The protagonist named K. gets a sudden offer of employment. And this event changes his life, forcing him to make a distant voyage. To his surprise, the world beyond his homeland appears to be not as normal as he would think.

Together with K. you will experience an atmosphere of absurdity, surrealism, and total uncertainty.

Key Features:

 • From the Creator of an Award-Winning Hamlet
 • Original Logic Puzzles
 • High-Definition Graphics
 • No inventory. No Boss battles. No RPG features
 • Only Absurdity and Surrealism

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Ghi chú thêm: OpenGL 3.0 support. Monitor with 1024x768 or higher resolution support

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...