iZBOT is fast paced, double jumping, wall sliding, edge of your seat platformer that delivers delicious bite sized challenging platforming levels while always keeping you in the action.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (117) - 83% trên 117 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg9, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua iZBOT

 

Đánh giá

“A combination of the platform style of Nintendo’s original Mario, the white-knuckled, high-speed action of DoubleDutch Games’ Speedrunners and the whimsical graphics of ChuckleFish’s Starbound.”
8/10 – GameSpew

“With its quick speed, tight controls, and repeatable short levels with quick restarts, iZBOT probably best fits in the same category as Super Meat Boy”
4/5 – Jay Is Games

Về trò chơi này

Set in the not too distant future, robots have finally overcome the tyranny of human enslavement. A peaceful robot existence is now at threat from a mysterious organic invasion that has been spotted within the city. It's up to our hero, iZBOT to rid the lands of the dirty, unpredictable organic infestation.

Our plucky little robot manages to blend the rage induced controller throwing with the perfect amount of level beating satisfaction. You’ll need to employ advanced death avoidance techniques to master the game and defeat the organic's evil (and somewhat annoying) leader Bedlor.

iZBOT features:

 • No underwater levels.
 • Fast paced precision platforming.
 • Wall slides and double jumps.
 • Small bite sized levels to keep that carrot nice and close.
 • Fusing old school looks with new school controls.
 • Chiptune tracks featuring the awesome RoccoW.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista or Later
  • Bộ xử lý: Intel Core™ Duo or faster
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Gamepad highly recommended

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...