Journey on an epic quest with Lethal and his elite party of warriors through a huge fantasy land. Play as Lethal and his companions in exciting turn based battles against a variety of fantasy creatures.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (177) - 79% trên 177 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
17 Thg07, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Lethal RPG: War

Miễn phí
 

Đánh giá

“A meaty and deep browser RPG in its own right, with plenty of challenge, strategy, and sidequests for your monster-battling pleasure.”
Jay Is Games

Về trò chơi này

Journey on an epic quest with Lethal and his elite party of warriors through a huge fantasy land. Play as Lethal and his companions in exciting turn based battles against a variety of fantasy creatures.

 • 8 playable characters, all with unique abilities, armor and weapons.
 • Turn-based combat featuring a diverse and engaging battle system.
 • A huge world with 13 areas to explore, all with unique enemies and quests.
 • Craft powerful armor and weapons from materials gathered from intense boss monster encounters throughout the kingdom.
 • Over 50 story quests to complete.
 • An arena that lets you put your abilities to the test, where you face off against more difficult versions of past encounters.
 • Loads of pets to find that have special abilities to help you face your enemies in battle.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz Core2Duo
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 2.1 or greater
  • Lưu trữ: 100 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...