Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
6 Thg07, 2015
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Grounds - D&D Elemental Evil Player's Companion

 

Về nội dung này

Create Heroic Characters to Conquer the Elements!


This module is included for free with the purchase of the D&D Princes of the Apocalypse module for Fantasy Grounds

Not inherently evil, elemental power can be mastered by those with both malevolent and benign intentions. The Elemental Evil Player's Companion provides additional options players need to build a character that is tied directly into the Elemental Evil storyline.

New race options include the aarakocra, deep gnome, genasi, and goliath. Additionally, a plethora of new spells put the elements directly at your command.

The Elemental Evil Player's Companion, was original designed by Richard Baker, Robert J. Schwalb and Stephen Schubert, with additional design and development by Wizards D&D R&D.

This accessory is specifically meant to support the Elemental Evil–Princes of the Apocalypse adventure product.

Dungeon Masters and Players purchasing this module can use it to build characters with new races not presented in the D&D Complete Core Class Pack or D&D Basic Rules. New spells can be added to characters for each of the spellcasting classes.

This Module Includes
 • the entire contents of Elemental Evil Player's Companion PDF
 • new portrait for each race
 • race entries that can be dragged and dropped onto your character sheet to apply special abilities automatically
 • new spells indexed by level and by level within each class

Requirements: The built-in 5E Ruleset.

Recommended: one of the following modules: D&D Basic Rules, D&D Complete Core Class Pack or D&D Character Customization Pack

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x or 8x
  • Bộ xử lý: 1 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: n/a
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x or 8x
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL compatible card
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: n/a
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.