Florensia is a Free-to-Play MMORPG and shows you its legendary worlds ashore and at sea with its 3D anime style. Mysterious islands, the great ocean, dungeons, picturesque pirates and dangerous monsters are waiting to be discovered.
Đánh giá chung:
Trái chiều (450) - 59% trên 450 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
29 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Florensia

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

Florensia is a Free-to-Play MMORPG and with it´s 3D anime style the game shows you its legendary worlds ashore and at sea.
Mysterious islands, the great ocean, dungeons, picturesque pirates and dangerous monsters are waiting to be discovered.

After years of waiting finally on Steam. Thanks again for greenlight this game

Key Features

• 12 playable classes: 4 Basic classes (Explorer, Mercenary, Noble and Saint) change to 8 other specific classes – at level 40.

• Dual-Battle-System: Each character has both “land” and "sea" level independent of one another, allowing to constantly develop the character’s competences.

• From Armored to Torpedo Ship: 5 types of different sized vessels are available. The ships can be modified by adding up to 12 different elements.

• Sinister Dungeons: Challenging boss monsters, legendary treasures and Florensia’s epic background story.

• Guild system: Guild ranks, emblems and administration as well as various chat, friend and mail functions.

• Trade & Fishing system: Open your own personal store and use the bank system while enjoying the leisure activities for merchants and hagglers

• Upgrade & Seal system: Possibilities to unlock the true power of weapons and equipment

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or Higher
  • Bộ xử lý: Pentium 4 1.3GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: A graphic card thats supports at least DirectX 9 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or Higher
  • Bộ xử lý: Pentium 4 2,4 GHz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: A graphic card thats supports at least DirectX 9 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...