Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Abducted trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
2 Thg07, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Abducted trên Steam để có thể chơi.

Mua Abducted Soundtrack

Mua Sunside Games Collection BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: Abducted, Crow, Abducted Soundtrack

-30%
$27.97
 

Về nội dung này

Abducted is an action/adventure game where you are trapped on an enormous alien ship. Danger is everywhere and you have one ultimate goal: escape and go home!

The Abducted Original Soundtrack is a compilation of ambient, horror, action and techno tracks produced by VoodooHighway Music.

The OST contains 49 original tracks in DRM-free, 256k MP3 format. The following is the full list and each track's playing time:

 • The Beginning 2:00
 • Patterns Emerge 2:00
 • Lost in the Bits 2:00
 • The Long Ride Down 2:04
 • Ponderous 3:59
 • Consumed 2:04
 • Danger Abounds 3:33
 • Unprepared 2:03
 • Consider the Possibilities 2:35
 • Junkyard 2:29
 • Lochness 2:46
 • Deep 3:24
 • Deeper 1:21
 • Spooked 2:22
 • Low Flutter 3:31
 • Just Above You Where You Cannot See 2:27
 • Low Growl 1:57
 • Breathy 1:36
 • Living Drone 2:31
 • The Ghost 2:48
 • Atmosphere 2:25
 • Focus 1:43
 • Pulse 1:08
 • Haze 2:37
 • Reference Missing 3:00
 • Are You Sure You Want To? 2:43
 • The Event 2:58
 • Sinister 3:02
 • Somewhere 3:13
 • Lurking 2:53
 • Shifter 2:38
 • Dead of Night 3:10
 • Anxiety 2:13
 • Nightmare Unlike Any Other 1:37
 • Not Alone 1:55
 • Andromeda 2:36
 • Cryostasis 3:44
 • Bending Space 1:57
 • The Future 2:08
 • Other World 1:11
 • Cabin Space 2:27
 • Sub Ambient 3:13
 • Cyber 2:43
 • Cinematic 3:33
 • Junkyard Activated 2:30
 • Lochness Thicker 2:52
 • Cyber Multiplied 2:43
 • The Future Enhanced 2:00
 • The Event Divided 2:58

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 240 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 240 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Tối thiểu:
  • HĐH: Any
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Any
  • Lưu trữ: 240 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.