The Floor is Hot Lava! Run, jump, climb, and surf across nostalgia-packed environments flooded with hot molten lava. Explore alone, or join your friends. And whatever you do, don’t touch the floor.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (792) - 97% trên 792 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,513) - 92% trên 1,513 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg9, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Klei trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Hot Lava

 

Về trò chơi này

The Floor is Hot Lava!

Hot Lava transports you back to your childhood imagination. Relive those moments of excitement, joy, and chaos. Run, jump, climb, and surf in first person across nostalgia-packed environments flooded with hot molten lava. Explore alone, or join your friends. This is a game of dexterity and ingenuity, you will have to use all your skills to complete the treacherous obstacles that await.

And whatever you do… Don’t Touch The Floor

Features

 • Together: Conquer challenging worlds with up to eight friends with drop in-drop out multiplayer.
 • Traverse: Run, jump, climb, swing, boost, and surf in first person across lava filled worlds. Mastering execution will take dedication and skill.
 • Explore: Detailed environments jam packed with childhood nostalgia.
 • Compete: To find the fastest route using shortcuts and expert execution on the friends leaderboard.
 • Avoid: lava, toxic waste, bottomless pits, and crushers. Danger is around every corner.
 • Create: Hot Lava comes with a level construction kit for Unity. Share your creations on the Steam Workshop.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 15 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Klei

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...