Koala Kids is a puzzle-platformer game, in the style of retro games like Lode Runner. Includes Hot-seat Coop and Level Editor.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (72) - 93% trên 72 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
22 Thg06, 2015
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Doomster Entertainment trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Koala Kids

Mua Doomster Bundle BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Koala Kids, 3DRPG, Oh No! Bugs!, This Strange Realm Of Mine

-15%
$18.66
 

Về trò chơi này


Koala Kids is a puzzle-platformer game, in the style of retro games like Lode Runner.
You play as a Koala and need to save your captured friends from the evil hunters.

Play the Single Player campaign, or play with a friend in local hot-seat Coop!

There is also a level editor, for those brave enough to make their own levels!

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Win 7

Xem thêm từ Doomster Entertainment

Thẩm định viên nói gì

14 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...